Vår verksamhet startade redan 1950, och vi har sedan dess varit en stor aktör på marknaden. De tjänster vi främst erbjuder är montering och demontering av maskiner och utrustning, historiskt främst inom pappers- och massaindustrin. Vi finns ofta representerade på de stora underhållsstoppen på de nordiska pappers- och massabruken, där vi utför allt från underhållsarbeten – såsom valsbyten, lagerbyten och pumpbyten – till nymontage av kompletta maskiner. Vi har även utrustning och kompetens för att genomföra uppmätning och uppriktning med hjälp av avancerad mätutrustning.

Vår personal har en gedigen erfarenhet, och självklart de utbildningar som krävs för att utföra de uppdrag vi åtar oss; säkerhetsutbildning enligt SSG, truckkort, traversbehörighet samt certifikat för heta arbeten för att nämna några.
Vi drar oss inte för att utföra jobb utanför Norden, exempelvis har vi tidigare utfört arbeten i både Asien och Afrika.

Utrustning & kapacitet

  •  Mobilkran med kapacitet upp till 35 ton.
  •  Fordonspark med flertalet truckar för olika maxlaster, upp till 16 ton.
  • Flertal 20-fots verktygscontainers och 10- fots verktygscontainers.
  • Flera set med mätutrusning för maskinuppriktning, teodolit samt avvägare.
  • Axel- och pumpuppriktning med combilaser och XA samt uppriktning av maskintåg.